Humöret får styra valet av
färg och form idag. Bäst att ha
några att välja på!