Färger och mönster, i harmoni
med materialet och funktionella lösningar, lockar
fram leklusten i vardagsbestyremn