Händerna blir glada när de får färgsprakande skydd mot varma karotter och plåtar.